Historik

 

Gårelehöjden

Kiosken

Sågen

Laga skiftet

Överföringen till Junsele socken

Förste torparen

De äldsta byggnaderna

Bränna

Vårdkasen

Johannes Anners´torpet

Skolan i Gårelehöjden

Affärer

Posten

Eldsvåda

Syneförrättning 1828

Hemmansbyte 1868

 

 

Tarsele

Förste torparen

Skiftesförrättningar

Invånare Tarsele anno 1890

En tragisk händelse

Molinders

Gundströms

Per Jonsson

Olof Johansson

Olovligt betande

 

Historik Mjösjö

 

Allmänt

Jultraditioner

Gamla stigar

Dans och nöjen i äldre tid

Kolbottnar och tjärdalar

Lassjutsare - forbönder

Landsvägen

Emigranter

Emigrantbrev