Föreningsliv

 

Nykterhetslogen

I början av 1900-talet bredde nykterhetslogerna ut sig över landet och även i Gårelehöjden fanns under 1920- och 30-talen en avdelning under IOGT. Det fanns både en ungdomsavdelning, Gryning, och en för vuxna, Ådalen. I denna deltog även personer från grannbyarna Holafors och Söderfors. Man hade inte någon egen lokal utan man samlades i olika gårdar.

 

Gårelehöjden IF

Idrottsförening för både Gårelehöjden och Tarsele byar. Den tongivande idrotten var fotboll och matcherna spelades på den s.k. Brännavallen bredvid Mjösjövägen. Förutom det ordinarie laget hade man både pojklag och ”gubblag”. Man spelade mot grannbyarna och omvittnade är de matcher som spelades mot t.ex. Röån, då det en gång vid ett derby sägs ha varit 500 åskådare i publiken. Det mest kända laget man spelade mot var Sollefteå GIF. Det var en vänskapsmatch och det blev förlust med 0-12.

 

Byggnadsföreningen

En bit från skolan på Edvin Engströms mark byggdes med frivilliga krafter en samlingslokal som var färdigt 1956. Virke till byggnaden togs på samfälligheter, samt skänktes av skogsägare i byn och Svanö AB. Föreningen hade ett uppsving något tiotal år, men i och med att byn avfolkades mer och mer tynade verksamheten av. Huset revs bort och marken gick tillbaka till markägaren.

 

Tarsele/Gårelehöjden Byalag

Trots byggnadsföreningens avsomnande väcktes åter intresset för någon form av byförening. Denna gång med både Gårelehöjden och Tarsele. Föreningen bildades via en interimstyrelse den 23 april 1978. Året därefter den 1 september valdes den första ordinarie styrelsen bestående av Arvid Tarberg som ordförande, Torsten Karlsson som sekreterare och John Nilsson som kassör. De övrig i styrelsen var Elsa Jonsson och Anna Nilsson.

Från starten fram till 1992 hade föreningen den tillgången att man kunde använda den nedlagda skolan som lokal. Man anordnade där fester med dans samt studiecirklar.

Den kanske största aktiviteten var 1991 när det inom Junsele socken anordnades en stor ”Hemvändardag”. Över 200 personer slöt upp den dagen som var den 13 juli och man höll till på Gösta Sjödins tomt och ladugårdsbotten.

Sollefteå kommun sålde skolan 1992, men föreningen har hållit sin verksamhet igång. Det som är den största aktiviteten är badplatsen nere vid älven. Den sköttes tidigare via kommunen, men numera är det byalaget som sköter underhåll och anläggningsarbeten. Där brukar även byalaget anordna fester och andra sammankomster, bl.a. i samband med vårstädning samt isättande och upptagande av bryggorna.